Αρχική > Ανακοινώσεις, Συνέδρια > ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΤΠΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΤΠΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νοέμβριος 24, 2016 Σχολιάστε Go to comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΤΠΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το 4ο Συνέδριο της Κυπριακής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε.) θα πραγματοποιηθεί, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017.

 

Σκοπός του Συνεδρίου της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε. είναι η αναβάθμιση του επιστημονικού διαλόγου για θέματα που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η ενημέρωση των Κυπρίων Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών για τα πορίσματα ερευνών, τη διατύπωση θεωριών και την ανάπτυξη μοντέλων ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες της εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της κατάρτισης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Η Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε. θα οργανώσει επίσης τρίωρα εργαστήρια σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Χρήση και αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη μαθησιακή διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική: Χρήση και αξιοποίηση του πακέτου Engino, στ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική: Χρήση και αξιοποίηση του βασικού πακέτου Lego Mindstorms EV3, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική: Χρήση και αξιοποίηση του βασικού πακέτου Lego WeDo, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική: Χρήση και αξιοποίηση του βασικού πακέτου Lego WeDo σε συνδυασμό με το λογισμικό scratch, στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική για νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού.
 • Χρησιμοποίηση του λογισμικού NVivo στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Τα εργαστήρια αυτά θα προσφερθούν ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε εργαστήριο θα είναι 15 άτομα, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με την ημερομηνία δήλωσης του ενδιαφέροντος.

Τη δήλωση συμμετοχής θα τη βρείτε εδώ

Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Ελληνική, αλλά, για σκοπούς έκδοσης των πρακτικών, οι Σύνεδροι θα μπορούν να υποβάλουν τα άρθρα τους για δημοσίευση είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική.

Με ιδιαίτερη χαρά, προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους  να συμμετάσχουν στο Συνέδριο.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

 1. Νίκος Βαλανίδης, Πρόεδρος της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Κύπρος
 1. Γιασεμίνα Καραγιώργη, Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος
 1. Ιωάννης Ζένιος, Γραμματέας της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κύπρος
 1. Κυριάκος Χαραλάμπους, Ταμίας της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος
 1. Γεώργιος Πιέρος, Βοηθός Γραμματέας της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος
 1. Γιάννα Σιριβιανού, Βοηθός Ταμίας της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος
 1. Χριστίνα Λαγού, Μέλος Δ.Σ. της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε., Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Κύπρος

 

Σημαντικές Ημερομηνίες:

 

21 Νοεμβρίου, 2016 Ανακοίνωση του Συνεδρίου
1 Δεκεμβρίου, 2016 Έναρξη υποβολής εργασιών

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα από τα τρίωρα εργαστήρια.

28 Φεβρουαρίου 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών
5 Μαρτίου, 2017 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών

Έγκριση και ενημέρωση για συμμετοχή στα εργαστήρια

18 Μαρτίου 2017 Διεξαγωγή του Συνεδρίου
30 Απριλίου, 2017 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τελικών κειμένων για δημοσίευση στα πρακτικά του Συνεδρίου

 

Κύριοι Θεματικοί  Άξονες (Δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς):

 • Θεωρητικά πλαίσια για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με χρήση των Τ.Π.Ε. (αρχές, μεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)
 • Μοντέλα ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • Εξ αποστάσεως μάθηση και εκπαίδευση
 • Βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση

 

Κατηγορίες Ανακοινώσεων στο Συνέδριο:

 

Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν για παρουσίαση στο Συνέδριο θα αξιολογηθούν ανώνυμα από δύο τουλάχιστον κριτές. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία θα αξιολογείται από τρίτο κριτή. Οι εργασίες θα υποβληθούν σύμφωνα με το πρότυπο μορφοποίησης εργασίας, που επισυνάπτεται. Κανένας σύνεδρος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από τέσσερις εργασίες και δεν είναι αποδεκτό να είναι πρώτος σε περισσότερες από δύο εργασίες. Για κάθε εργασία που υποβάλλεται πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον εγγραφή στο Συνέδριο, πριν από τις 5 Μαρτίου 2017.

 1. Εισηγήσεις (full papers): Πλήρεις εργασίες που περιλαμβάνουν κυρίως ολοκληρωμένα ερευνητικά πορίσματα και τα τελικά κείμενα για τα πρακτικά θα έχουν έκταση που δε θα υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λέξεις.
 2. Σύντομες εισηγήσεις (short papers): Σύντομες εργασίες που περιλαμβάνουν προκαταρκτικά ερευνητικά αποτελέσματα και τα τελικά κείμενα για τα πρακτικά θα έχουν έκταση που δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λέξεις.
 3. Συμπόσια: Στο Συμπόσιο πρέπει να περιλαμβάνονται 3-4 εργασίες με κοινό θεματικό άξονα οι οποίες υποβάλλονται από έναν ή δύο οργανωτές. Στο συμπόσιο θα πρέπει να προταθεί από τον/τους οργανωτή/ές και συζητητής των εργασιών. Το κείμενο (για τα πρακτικά) για εισαγωγή του Συμποσίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λέξεις.  και κάθε εργασία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λέξεις. Οι εργασίες που εντάσσονται στην κατηγορία των συμποσίων περνούν από κρίση, όπως όλες οι υπόλοιπες εργασίες.
 4. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters): Τα τελικά κείμενα (για τα πρακτικά) των αναρτημένων ανακοινώσεων θα έχουν έκταση που δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λέξεις.
 5. Εργαστήρια: Τα τελικά κείμενα για τα πρακτικά θα έχουν έκταση που δε θα υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λέξεις.  Η διάρκεια των εργαστηρίων θα πρέπει να είναι 60-90 λεπτά. Οι εργασίες που εντάσσονται στην κατηγορία των εργαστηρίων περνούν από κρίση, όπως όλες οι υπόλοιπες εργασίες.

 

Κόστος Συμμετοχής:

 

Κατηγορία Συμμετοχής

Κόστος Συμμετοχής

Μέλη και μη μέλη της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε. 20 ευρώ
Φοιτητές 20 ευρώ

 

Σημείωση: Με την εγγραφή στο συνέδριο της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε. καλύπτεται και η συνδρομή εγγραφής μέλους στην Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε. για το 2016-2017. Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει και το βιβλίο των πρακτικών που θα εκδοθεί μετά το συνέδριο, αλλά και τη δωρεάν παραχώρηση των προηγούμενων πρακτικών των συνεδρίων της Κ.Ε.Τ.Π.Ε.Ε.

 

Επικοινωνία:

Ιστολόγιο: www.ketpee.wordpress.com

e-mail: nichri@ucy.ac.cy

Τηλέφωνα: +357-99-442388/+357-22-311298

Advertisements
Κατηγορίες:Ανακοινώσεις, Συνέδρια Ετικέτες: , ,
 1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
 1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: